Актуализация на Windows 10 Creators

Checking for updates for Windows 10 on 2019 Публикувано на 18 юни 2020 г.

Microsoft отстранява проблема с печатането, след като натиска грешка в актуализация за устройства, работещи под Windows 10 версия 2004 и по-стари версии.