Демонстрационен център на Microsoft за действие „Огледално огледало“ и „Универсално отхвърляне“ в Windows 10 (видео)

Техническата сесия на Microsoft в Build 2016 разкрива нови промени в потребителския интерфейс за Action Center и известяване на известия, включително „Mirror Mirror Mirror“ и „Universal Dismiss“, идващи с актуализацията на Windows 10 Anniversary.